Các yếu tố cấu thành tội tổ chức đánh bạc là gì?

Đánh bạc là một hình thức giải trí, tuy nhiên nhiều người đã vô tình hoặc cố tình biến nó thành công cụ để trục lợi riêng cho mình. Lúc này đánh bạc, tổ chức đánh bạc sẽ trở thành hành vi phạm pháp. Vậy hành vi như thế nào sẽ bị xem là tội phạm tổ chức đánh bạc? Các yếu tố cấu thành tội tổ chức đánh bạc là gì? Hãy cùng VnNews360 tìm hiểu về vấn đề này.
 

Các yếu tố cấu thành tội tổ chức đánh bạc là gì?
 

Hành vi nào được xem là tội phạm tổ chức đánh bạc?

Tổ chức đánh bạc là hành vi rủ rê, lôi kéo, dụ dỗ người khác tham gia vào các trò chơi mà được thỏa thuận bằng tiền hoặc hiện vật có giá trị dưới bất kì hình thức nào. Theo khoản 1, Điều 2, Nghị quyết 01/2010/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Điều 248 và Điều 249 của Bộ Luật Hình sự thì tội tổ chức đánh bạc được chia làm các trường hợp:

 Trường hợp phạm tội với quy mô lớn: Tổ chức cho 10 người đánh bạc trở lên (không cần xác định giá trị tổng số tiền và hiện vật dùng để đánh bạc) hoặc từ 02 chiếu bạc trở lên mà tổng số tiền và hiện vật thu được có giá trị từ 2 đến 50 triệu đồng; Tổ chức cầm cố tài sản cho người tham gia đánh bạc, có lắp đặt trang thiết bị phục vụ cho việc đánh bạc; Khi đánh bạc có phân công người canh gác, người phục vụ, có sắp đặt lối thoát khi bị vây bắt, sử dụng phương tiện như ô tô, xe máy, xe đạp, điện thoại,...để trợ giúp cho việc đánh bạc; Tổng số tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trong cùng một lần có giá trị từ 20.000.000 đồng trở lên.

► Trường hợp phạm tội có tính chất chuyên nghiệp: Cố ý phạm tội từ 5 lần trở lên về cùng một hành vi đã hoặc chưa bị truy tố trách nhiệm hình sự hoặc chưa được xóa án tích; Lấy việc phạm tội làm nghề sinh sống, lấy kết quả phạm tội làm nguồn sống.

► Trường hợp phạm tội thu lợi bất chính lớn hoặc đặc biệt lớn: khoản thu lợi từ 10 đến 30 triệu đồng là khoản thu lợi bất chính lớn; Khoản thu lợi từ 30 đến 90 triệu đồng là khoản thu lợi bất chính rất lớn; Khoản thu lợi từ  90 triệu đồng trở lên là khoản thu lợi bất chính đặc biệt lớn.

Trường hợp tái phạm nguy hiểm: Người đã bị kết án về tội rất nghiêm trọng, tội đặc biệt nghiêm trọng do cố ý, chưa xóa án tích mà lại phạm tội rất nghiêm trọng, tội đặc biệt nghiêm trọng do cố ý; Đã tái phạm, chưa xóa án tích mà lại tiếp tục phạm tội do cố ý.

Tổng số tiền và giá trị hiện vật dùng để xác định tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc bao gồm: Tiền và hiện vật dùng để đánh bạc thu giữ tại chiếu; Tiền và hiện vật thu giữ được trên người các con bạc mà có căn cứ xác định đã được hoặc sẽ được dùng để đánh bạc. Tùy từng trường hợp phạm tội mà có thể bị phạt hành chính hoặc có thể bị phạt tù.
 

Các yếu tố cấu thành tội tổ chức đánh bạc

1. Mặt chủ thể của tội phạm tổ chức đánh bạc: Bất kì người nào có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Theo Bộ luật Hình sự năm 2015, độ tuổi đủ để chịu trách nhiệm hình sự là người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi, trừ các trường hợp phạm tội nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng theo quy định của pháp luật.

2. Mặt khách thể của tội phạm tổ chức đánh bạc: Hành vi tổ chức đánh bạc ảnh hưởng đến trật tự công cộng.

3. Mặt chủ quan của tội phạm tổ chức đánh bạc: Người phạm tội cố ý thực hiện hành vi phạm tội.

4. Mặt khách quan của tội phạm tổ chức đánh bạc: Mặt khách quan của tội tổ chức đánh bạc có các dấu hiệu sau:

- Tổ chức đánh bạc với quy mô lớn.

- Phạm tội có tính chất chuyên nghiệp.

- Phạm tội thu lợi bất chính lớn hoặc đặc biệt lớn.

- Tái phạm nguy hiểm.

Trên đây là các yếu tố cấu thành tội tổ chức đánh bạc theo quy định của pháp luật. Hi vọng rằng sau khi tham khảo bài viết các bạn đã hiểu hơn như thế nào được xem là tội tổ chức đánh bạc và từ đó điều chỉnh hành vi của mình để không vi phạm pháp luật.

Tin Pháp Luật khác:
Tin nổi bật

Chủ đề tìm kiếm