Tìm kiếm:

Mắc phải 1 trong 4 hành vi xâm hại tình dục trẻ em sẽ bị xử phạt như tội giết người

Hiếp dâm, cưỡng dâm, giao cấu, dâm ô với trẻ em là những hành động cần phải lên án và bài trừ. Kẻ gây ra những hành động này xứng đánh phải chịu những hình phạt ở mức cao nhất.

Mắc phải 1 trong 4 hành vi xâm hại tình dục trẻ em sẽ bị xử phạt như tội giết người

Tội hiếp dâm trẻ em

Điều 111 Bộ luật Hình sự 1999 định nghĩa, hiếp dâm là hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ của nạn nhân hoặc dùng các thủ đoạn khác, để giao cấu với nạn nhân.

Điều 112 quy định, người nào hiếp dâm trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi bị phạt tù từ 7 đến 15 năm. Mức phạt này cao hơn hẳn khung hình phạt 2-7 năm tù áp dụng với hành vi hiếp dâm người lớn.

Kẻ hiếp dâm trẻ em cũng sẽ bị phạt từ 12 đến 20 năm tù nếu làm nạn nhân có thai, gây thương tật từ 31% đến 60%.... (mức phạt tương ứng nếu nạn nhân là người lớn từ 7 đến 15 năm tù).

Khoản 4 điều 112 quy định, mọi trường hợp giao cấu với trẻ em chưa đủ 13 tuổi là phạm tội hiếp dâm trẻ em và người phạm tội bị phạt từ 12 đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.

Tội cưỡng dâm trẻ em                               

Tội cưỡng dâm được định nghĩa tại điều 113 Bộ Luật hình sự 1999 là "hành vi của người dùng mọi thủ đoạn khiến người khác phải lệ thuộc mình hoặc người đang trong tình trạng quẫn bách phải miễn cưỡng giao cấu".

Khoản 1 điều 114 Bộ luật hình sự quy định, người nào cưỡng dâm trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi bị phạt tù từ 5 đến 10 năm (hành vi cưỡng dâm người lớn án tù thấp hơn với khung hình phạt từ 6 tháng đến 5 năm).

Kẻ cưỡng dâm trẻ em sẽ bị phạt tù từ 7 đến 15 năm nếu làm nạn nhân có thai, gây thương tật từ 31% đến 60%... (mức phạt tương ứng nếu nạn nhân là người lớn từ 3 đến 10 năm).

Trong trường hợp gây thương tật từ 61% trở lên, làm nạn nhân chết hoặc tự sát..., người phạm tội cưỡng dâm trẻ em sẽ bị phạt tù từ 12 đến 20 năm hoặc tù chung thân (nếu nạn nhân là người lớn, mức phạt với hậu quả tương ứng từ 7 đến 18 năm).

Tội giao cấu với trẻ em

Người nào đã thành niên mà giao cấu với trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi bị phạt từ một đến 5 năm tù.

Theo khoản 2 điều này, người phạm tội bị phạt từ 3 đến 10 năm tù nếu làm nạn nhân có thai, có tính chất loạn luân, gây thương tật từ 31% đến 60%...

Trong trường hợp gây thương tật cho nạn nhân đến 61% trở lên, biết mình nhiễm HIV mà vẫn phạm tội thì bị phạt 7 đến 15 năm.

Tội dâm ô với trẻ em

Người nào đã thành niên mà có hành vi dâm ô đối với trẻ em bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Thủ phạm bị phạt tù từ 3 đến 7 năm tù nếu phạm tội nhiều lần, với nhiều trẻ em, gây hậu quả nghiêm trọng.

Trường hợp gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng bị phạt tù từ 7 đến 12 năm.

Ngoài ra, người phạm tội có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến 5 năm.