Tìm kiếm:

Vũ khí sinh học đáng sợ của Triều Tiên – Vi khuẩn bệnh than

Ngày đăng: 29/12/2017

Phát hiện lính Triều Tiên mang kháng thể bệnh than đào tẩu sang Hàn Quốc

Ngày đăng: 29/12/2017