Tìm kiếm:

Xăng RON 92 sẽ ngừng bán vào ngày 01/01/2018

Bắt đầu từ ngày 01/01/2018 chính phủ sẽ chỉ cho phép sản xuất, kinh doanh xăng E5 và xăng RON 95 đồng thời ngừng  hẳn việc sản xuất, mua bán xăng RON 92 và E5 RON 92.
 

Xăng RON 92 sẽ ngừng bán vào ngày 01/01/2018
 

Sau cuộc họp về việc thực hiện Đề án phát triển nhiên liệu sinh học và lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống thì chính phủ đã đưa ra quyết định chỉ cho phép bán xăng RON 92 và E5 RON 92 cho đến ngày 31/12/2017. Theo đó, Chính phủ cũng chủ trương chỉ cho phép sản xuất và kinh doanh xăng E5 và xăng khoáng RON 95 nhằm mục đích bảo đảm mục tiêu an ninh năng lượng, giảm dần sự lệ thuộc vào xăng khoáng, thực hiện các cam kết của Chính phủ Việt Nam với quốc tế về giảm khí thải nhà kính…

Để thực hiện kế hoạch này, Phó thủ tướng chính phủ đã giao cho Bộ Công Thương nhiệm vụ chủ trì, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu đảm bảo nguồn cung xăng sinh học cho thị trường đồng thời tổ chức hệ thống phối trộn, phân phối, kinh doanh dịch vụ cung ứng xăng E5 bảo đảm chất lượng.

Bộ Tài Chính được giao nhiệm vụ giám sát để giá thành các sản phẩm sinh học sản xuất ethanol (nguyên liệu để phối trộn xăng E5) luôn ổn định không bị tăng giá.

Về phía các tập đoàn Xăng dầu lớn ở Việt Nam như: PetroVietnam, Petrolimex và các thương nhân đầu mối kinh doanh, phân phối xăng dầu có nhiệm vụ đảm bảo nguồn cung ethanol, mở rộng thêm trạm phối trộn xăng E5 trên địa bàn khu vực miền Bắc và các địa phương khác.

Nội dung liên quan:xăng RON 92năm 2018