Người đại diện theo Pháp luật của công ty có quyền và trách nhiệm gì?

Người đại diện theo Pháp luật của doanh nghiệp đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong công ty, không chỉ đại diện cho đơn vị trên phương diện luật mà còn trên các giao dịch khác. Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (hiệu lực kể từ 01/01/2021) đã có những quy định, bổ sung hết sức chi tiết người đại diện theo Pháp luật của công ty có quyền và trách nhiệm gì. Trong bài này, VnNews360 xin chia sẻ rõ hơn với các bạn về những thông tin liên quan đến vấn đề trên.
 

Người đại diện theo Pháp luật của công ty có quyền và trách nhiệm gì?
 

Người đại diện theo Pháp luật là gì?

Khoản 1, Điều 12 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định người đại diện theo Pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân, đại diện thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp; đại diện với tư cách là nguyên đơn, bị đơn, yêu cầu giải quyết các vụ việc dân sự, có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định.

Ngoài ra, người đại diện còn phụ thuộc vào quy định của từng doanh nghiệp, có thể có hoặc không có đầy đủ các quyền, nghĩa vụ như định nghĩa nêu trên.
 

Người đại diện theo pháp luật
 

Điều kiện trở thành người đại diện Pháp luật cho doanh nghiệp

Người đại diện theo Pháp luật cho công ty có thể là: người được chỉ định theo điều lệ công ty, người có thẩm quyền theo quy định của Pháp luật hoặc người được Tòa án chỉ định trong quá trình tố tụng tại Tòa án. Song, dù ở trường hợp nào thì người đại diện cũng phải đáp ứng được những điều kiện sau:

- Từ đủ 18 tuổi trở lên.

- Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.

- Không thuộc các đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Pháp luật.

- Không bị treo mã số thuế trên dữ liệu quản lý thuế và quản lý doanh nghiệp.

Quyền của người đại diện theo Pháp luật

Người đại diện theo Pháp luật có thể là người thuộc hoặc không thuộc biên chế của công ty. Trường hợp người đại diện giữ chức danh Giám đốc hoặc Tổng giám đốc thì có các quyền cơ bản sau:

- Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của Luật lao động và quyền được ghi nhận trong điều lệ hoặc hợp đồng lao động.

- Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày mà không thuộc thẩm quyền của Chủ tịch công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị.

- Tổ chức thực hiện các quyết định của Chủ tịch công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị.

- Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh, phương án đầu tư của doanh nghiệp.

- Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của doanh nghiệp.

- Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Chủ tịch công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị.

- Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong công ty, kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

- Xử lý các vấn đề thua lỗ trong kinh doanh.

- Tuyển dụng lao động.

- Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Pháp luật, điều lệ công ty và nghị quyết, quyết định của Chủ tịch công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị.
 

Quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật
 

Nghĩa vụ, trách nhiệm của người đại diện theo Pháp luật

Bên cạnh các quyền nêu trên thì người đại diện theo Pháp luật cũng có nghĩa vụ thực hiện theo những quy định sau:

- Thực hiện các quyền được giao một cách trung thực, cẩn trọng nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của công ty.

- Không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của công ty, không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ cho lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

- Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp về việc người đại diện đó và người có liên quan của họ làm chủ hoặc có cổ phần, vốn góp chi phối tại các doanh nghiệp khác.

- Chịu trách nhiệm cá nhân đối với những thiệt hại cho doanh nghiệp do vi phạm những nghĩa vụ quy định ở trên.

Quy định khác về người đại diện theo Pháp luật của công ty

- Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo Pháp luật của công ty.

- Người đại diện theo Pháp luật của công ty có thể là người Việt Nam hoặc người nước ngoài.

- Công ty TNHH và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện.

- Doanh nghiệp phải đảm bảo luôn có ít nhất một người đại diện theo Pháp luật cư trú tại Việt Nam. Khi người này xuất cảnh khỏi Việt Nam, phải ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân khác cư trú tại Việt Nam thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo Pháp luật. Người đại diện ban đầu của doanh nghiệp vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.

- Nếu doanh nghiệp chỉ còn một người đại diện theo Pháp luật và người này vắng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác hoặc thuộc một trong trường hợp như: chết, mất tích, bị tạm giam, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì chủ sở hữu công ty thì Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị cử người khác làm người đại diện theo Pháp luật của công ty.

Trên đây là các quy định về người đại diện theo Pháp luật của doanh nghiệp mà VnNews360 muốn chia sẻ với bạn. Hi vọng qua bài này, bạn hiểu rõ hơn quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo Pháp luật công ty là gì. Cảm ơn bạn đã tham khảo bài viết!

Tin Pháp Luật khác:
 • Dấu hiệu đặc trưng của tội giết người
  Điều 123 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 quy định tội giết người có một số dấu hiệu đặc trưng về mặt chủ thể, khách quan, chủ quan và khách thể.
 • Cách tính và mức nộp thuế môn bài 2022
  Thuế môn bài là khoản tiền mà các cá nhân, đơn vị kinh doanh phải nộp định kỳ hàng năm với mức phí được quy định tùy theo mô hình hoạt động và doanh thu, trừ một số đơn vị thuộc diện được miễn thuế.
 • Ai là người đại diện cho công ty hợp danh?
  Việc lựa chọn người đại diện theo pháp luật cho công ty hợp danh không bị giới hạn như các loại hình doanh nghiệp khác, người này sẽ thay mặt công ty hợp danh thực hiện các quyền và nghĩa vụ trên pháp luật.
 • Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm bị xử lý thế nào?
  Dù cố ý hoặc vô ý làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cũng đều sẽ bị xử phạt. Tùy vào mức độ nghiêm trọng của hành vi mà có thể áp dụng mức phạt hành chính hoặc hình sự.
 • Không có giấy phép lái xe bị phạt như thế nào?
  Theo Nghị định 46/2016/NĐ-CP thì người điều khiển phương tiện giao thông các loại mà không có giấy phép lái xe sẽ bị phạt tiền hoặc có thể vừa bị phạt tiền, vừa bị tạm giữ phương tiện đến 07 ngày.
 • Luật hình sự về tội mua bán người
  Hình thức xử phạt đối với tội danh mua bán người được Nhà nước quy định tại điều 150 Bộ luật hình sự năm 2015 và Luật sửa đổi bổ sung số 12/2017/QH14 rất rõ ràng và chi tiết.
 • Thực trạng buôn bán phụ nữ ở Việt Nam
  Phần lớn nạn nhân của các vụ buôn bán người ở Việt Nam là phụ nữ thuộc các vùng sâu vùng xa, nghèo khổ, trình độ học vấn và khả năng hiểu biết còn hạn hẹp. Đa số họ bị bán sang Trung Quốc để làm nô lệ, lấy nội tạng,….
 • Nguyên nhân phát sinh tranh chấp đất đai phổ biến
  Tranh chấp đất đai có thể phát sinh bởi rất nhiều nguyên nhân, bao gồm cả những nguyên nhân khách quan và chủ quan như: do cơ chế quản lý của Nhà nước, mâu thuẫn lợi ích cá nhân, bồi thường chưa thỏa đáng,….
 • Khái niệm về tranh chấp đất đai
  Tranh chấp đất đai là vấn đề thường xuyên xảy ra hiện nay, đặc biệt là ở vùng nông thôn, đất rộng. Có thể hiểu tranh chấp đất đai bao gồm việc tranh chấp quyền sử dụng đất, ranh giới đất hay sử dụng tài sản trên đất.
 • Giải quyết các trường hợp tranh chấp đất đai
  Các trường hợp tranh chấp đất đai khi khởi kiện sẽ được giải quyết hòa giải. Nếu hòa giải không thành thì thẩm quyền xử lý sẽ thuộc về tòa án nhân dân, Chủ tịch UBND cấp xã hoặc Chủ tịch UBND cấp tỉnh.
Tin nổi bật

Chủ đề tìm kiếm