Favicon là gì? Cách tạo favicon cho website

Favicon là gì? Tìm hiểu kích thước và định dạng phổ biến cũng như cách tạo và những lợi ích mà favicon mang lại để thiết kế favicon chuẩn phục vụ cho web.