Chủ đề: ô nhiễm

Những hậu quả của ô nhiễm môi trường

Môi trường bao gồm tất cả những yếu tố tự nhiên, xã hội ảnh hưởng trực tiếp đến sự tồn tại và phát triển của con người. Nếu môi trường bị ô nhiễm, ...

Nơi ô nhiễm nhất thế giới

Đảo Henderson nằm ở phía nam Thái Bình Dương là một trong những nơi xa xôi và hẻo lánh nhất trên thé giới. Cứ khoảng 5 -10 năm, các nhà khoa học lại đến đây ...