Chủ đề: môi trường

Những hậu quả của ô nhiễm môi trường

Môi trường bao gồm tất cả những yếu tố tự nhiên, xã hội ảnh hưởng trực tiếp đến sự tồn tại và phát triển của con người. Nếu môi trường bị ô nhiễm, ...