Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm bị xử lý thế nào?

Ngày đăng: 21/10/2021

Luật hình sự về tội mua bán người

Ngày đăng: 15/10/2019

Buôn bán ma túy có bị phạt tử hình không?

Ngày đăng: 05/06/2019

Các yếu tố cấu thành tội phạm đánh bạc là gì?

Ngày đăng: 10/04/2019

Quy định về xử phạt tội đánh bạc của pháp luật

Ngày đăng: 08/04/2019

Khung hình phạt tội tổ chức đánh bạc như thế nào?

Ngày đăng: 03/04/2019

Những tình tiết nào được loại trừ trách nhiệm hình sự?

Ngày đăng: 12/11/2018

Độ tuổi tối thiểu phải chịu trách nhiệm hình sự là bao nhiêu?

Ngày đăng: 09/11/2018

Các loại tội phạm được quy định trong Bộ luật hình sự

Ngày đăng: 15/09/2018

Các dấu hiệu cấu thành tội phạm hình sự là gì?

Ngày đăng: 13/09/2018

Trường hợp nào được miễn trách nhiệm hình sự?

Ngày đăng: 11/09/2018

Tội cố ý gây thương tích bị xử phạt như thế nào?

Ngày đăng: 23/08/2017

Tội gây rối trật tự công cộng bị phạt bao nhiêu tiền?

Ngày đăng: 23/08/2017